New Years recipe: EEND MET WHISKEY, voor 6 personen

Op veler verzoek,…het roemruchte recept nu on-line…
EEND MET WHISKEY, voor 6 personen

Koop:
Een eend van ongeveer 5 Kg.
Twee grote flessen Schotse whiskey
Spekreepjes en een fles olijfolie.

vervolgens:
De eend larderen en de binnenkant inwrijven met peper en zout.
De oven 10 minuten voorverwarmen op 180 graden.

Een longdrinkglas voor de helft vullen met whiskey.
De whiskey opdrinken gedurende het voorverwarmen van de oven.

De eend op een vuurvaste schotel leggen en een tweede glas whiskey inschenken.
Het tweede glas whiskey opdrinken en de eend in de oven zetten.

Na 20 minuten de oven op 200 graden zetten en 2 glaven vubben me whiskey.
De glaven opdiinken en de scherven van et eeiste glav oplaapen.

Nog en naiff glav insjenke en opdlinke.
Na en naiff uui de hoven opedoen om deend te sjekkn.

Blantwondezalf in de padkamer ganaale en op de povekand van de linkerand toen.
Denove nen sgop geve.

Twee glave wiskiinsjenke en tmiddeste glaf leegdwinke.
De nove opedoen naadattet eerste glaf leeggis en de sjotel vastpakke.

De blantwondezalf op de binnekand van de regtehantoen en deent oprape.
Deent nogis oprape en met nen nantdoek de bwantwondesaiv van deent vege.

Ze hande ontvette me viskey en de tupe ssalf veeroprape.
Tkapotte glazzopvege endeent terug in dehove doen.

Deheent oprape en dove eers opedoen.
De twwwiede fies biski pedoen en overeindzette.

Opstaan van de vjoer ent vetssspek ondrde kas vege.
Nogis opstaan van de vjoer en tochma biijve zitte.

De bles op de grondzette.
Ulde bles drinke wande glave sijn opof kabot.

Den’ove aftette, deooge sluiten en ornvalle.
De volgende late voormiddag de eend aansnijden met het zilveren feestbestek en degusteren met citroen en mayonaise.

De hele rest van de middag en vroege avond de rotzooi in de keuken opruimen en de muren en plafond schoonmaken.
De glasscherven en lege flessen naar de glasbak brengen en op de terugweg Paracetamol en maagzout kopen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!