Verhoor burgemeester Bakker van Hilversum bij A’damse raadsenquête Noord/Zuidlijn + VIDEO

De gemeenteraad van Amsterdam heeft op 11 maart 2009 ingestemd met het houden van een raadsonderzoek naar de voorbereiding, besluitvorming en de uitvoering van de Noord/Zuidlijn.

Op 14 september 2009 was daar het verhoor over de rol van dhr E.C. Bakker (D66), -huidig burgemeester van Hilversum- voormalig wethouder Verkeer en portefeuillehouder NZ-lijn 1994-1998. In zijn bestuursperiode begon de Amsterdamse politiek, op initiatief van D66, te spreken over een nieuwe metroverbinding.